Hướng dẫn cài đặt phần mềm

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ

I.Cài đặt chương trình HTKK 2.1.0i

1.HTKK

Đối với việc cài đặt phần mềm ứng dụng từ đĩa CD, các bước tiến hành như sau:

 1. Bước 1: Kích đúp chuột trái vào My Computer trên màn hình, chọn mở ổ đĩa CDROM.
 2. Vào thư mục “HTKK” chạy file setup.exe.
 3. Bước 2: Xuất hiện màn hình cài đặt như sau:

Hỗ trợ kê khai thuế
Trên màn hình xuất hiện giao diện để chọn thư mục cài đặt như sau:
Hỗ trợ kê khai thuế

Nhấn nút “Tiep tuc” để thực hiện việc cài đặt, sau khi nhấn màn hình hiện ra như sauMặc định thư mục cài đặt sẽ trỏ đến thư mục HTKK trong thư mục Program Files.
Nếu không cần thay đổi thư mục mặc định chọn “Tiep tuc” >
Để huỷ cài đặt chọn nút ”Huy bo”
Nếu muốn thay đổi thư mục chọn nút “Chon…”

Chọn thư mục cài đặt rồi chọn “Tiep tuc”> Sẽ xuất hiện màn hình cài đặt như sau:

Trên màn hình sẽ chỉ rõ chi tiết các thao tác có thể. Nhấn nút “Cai dat” để bắt đầu cài đặt ứng dụng. Màn hình sẽ hiện ra như sau

Kết thúc quá trình cài đặt, nhấn nút “Finish” hiển thị màn hình sau.

Đóng các ứng dụng khác đang mở.
Nhấn nút Finish đế hoàn thành quá trình cài đặt.
Chờ máy tính khởi động lại (bắt buộc phải khởi động lại).

Sau khi kết thúc quá trình cài đặt, trên màn hình Desktop xuất hiện biểu tượng HTKK.


Kích đúp vào biểu tưởng HTKK để khởi động chương trình.

2. Đối với hệ thống đang có ứng dụng HTKK

Đối với hệ thống có ứng dụng HTKK 2.0

 1. Khi thực hiện cài đặt ứng dụng HTKK 2.1.0i. Nếu trên máy tính đang sử dụng hệ thống HTKK 2.0 thì chương trình cài đặt sẽ xuất hiện thông báo sau

 1. Chọn OK.
 2. Sau đó vào “Control Panel/Add or Remove Programs” để thực hiện gỡ bỏ chương trình HTKK 2.0 đang tồn tại trong hệ thống.
 3. Khởi động lại máy tính.
 4. Quay lại thực hiện việc cài đặt HTKK 2.1.0i theo phần “1” ở trên.

Đối với hệ thống có ứng dụng HTKK 2.1.0i và muốn nâng cấp

 1. Khi thực hiện cài đặt ứng dụng HTKK 2.1.0i. Nếu trên máy tính đang sử dụng hệ thống HTKK 2.1.0i thì chương trình cài đặt sẽ xuất hiện thông báo sau :

 1. Nhấn nút “Tiep tuc” để bắt đầu thực hiện việc cài đặt nâng cấp ứng dụng HTKK2.1.0i
 2. Chờ cho đến khi kết thúc việc nâng cấp nhấn nút “Finish” để hoàn thành việc nâng cấp.

3. Gỡ bỏ HTKK 2.1.0i

 1. Khi thực hiện cài đặt ứng dụng HTKK 2.1.0i. Nếu trên máy tính đang sử dụng hệ thống HTKK2.1.0i thì chương trình cài đặt sẽ xuất hiện thông báo sau:

 1. Chọn vào lựa chọn “Go bo ung dung HTKK trong he thong” sau đó nhấn nút “Tiep tuc” để bắt đầu thực hiện việc gỡ bỏ ứng dụng HTKK1.3.0 đã tồn tại trong hệ thống. sẽ xuất hiện thông báo

 

 1. Chọn “Yes” để thực hiện gỡ bỏ ứng dụng HTKK1.3.0 đã tồn tại

Chờ cho đến khi kết thúc nhấn nút “Finish” để hoàn thành.

II Cài đặt chương trình in file PDF

1. Cài đặt chương trình “Cute PDF Writer”

Bước 1: Nhấn đúp chuột vào file:

[CDROM]:\PDF Writer\CuteWriter.exe. Xuất hiện thông báo:

Bước 2: Nhấn nút “OK”. Xuất hiện thông báo:

Bước 3: Nhấn “Yes”. Xuất hiện thông báo:

Bước 4: Nhấn “Yes” để cài đặt chương trình. Sauk hi cài đặt xuất hiện thông báo:

Nhấn “OK” để kết thúc cài đặt.

2.Cài đặt “Converter”

Bước 1: Nhấn đúp chuột vào file

“[CDROM]:\PDF Writer\converter.exe”. Xuất hiện thông báo:

Nhấn nút Setup để cài đặt.

III. Cài đặt môi trường Java cho trình duyệt IE

Bước 1: chạy file [CDROM]:\J2SE\jre-1_5_0_18-windows-i586-p.exe. Xuất hiện màn hình

 

Bước 2: Nhấn “Accept” để cài đặt chương trình. Xuất hiện thông báo:

Nhấn “Finish” để kết thúc.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Số 2 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

*Tel: (08) 3717 1483 *Fax: ((08) 3517 2785

* Hotline: 0902 567 525 – 0909 216 116 – 0902 567 535

* Tổng đài: 1900. 585847

* Email: kinhdoanh@khaithuequamang.vn

Website: www.khaithuequamang.vn

 • KINH DOANH: 0902.567.525
 • HỖ TRỢ KỸ THUẬT: 1900.58.58.47

 

 

Đại Lý